Historia i rozwój firmy

Poznaj historie naszej firmy!

 

Sukces firmy

Plast-Market jako firma produkcyjna  finansowana jest wyłącznie z polskiego kapitału.  Początki jej działalności przypadają więc okres kiedy nastąpił przełom ekonomiczny w kraju,  upadek państwowego monopolu w zakresie dystrybucji i produkcji surowców przemysłowych, pozwalając tym samym na tworzenie się prywatnych  przedsiębiorstw o zróżnicowanych potrzebach. Właśnie istnienie tych potrzeb u odbiorców i ich zaspokajanie stało się od początku motorem jej rozwoju.

Główną działalnością  firmy w jej pierwszych latach istnienia była produkcja granulatów pigmentowych. Nieustanne badanie zmieniających się potrzeb rynku oraz analiza oczekiwań klienta spowodowała rozszerzenie oferty o kolejne produkty:  środki modyfikujące własności tworzyw, tworzywa konstrukcyjne, proszki polietylenowe, pasty barwiące, koncentraty do zastosowań specjalnych, pigmenty.

W ciągu kolejnych lat działalności firma umocniła swoją pozycję na rynku i mogła konkurować pod względem technologicznym i organizacyjnym z liderami branży. Ugruntowana pozycja na rynku krajowym oraz gwarantowana powtarzalność wysokiej jakości naszych produktów pozwoliła nam również na rozpoczęcie współpracy z klientami zagranicznymi.

Wraz z rozbudową firmy zadbano również o kadrę specjalistów i technologów, a także o wyspecjalizowanych pracowników produkcyjnych stale podnosząc ich kwalifikacje. W 2005 roku nasza firma podjęła decyzję o dokonaniu odpisów z zysku na fundusz socjalny, z którego będą mogli korzystać wszyscy pracownicy firmy zaspokajając potrzeby i swoich rodzin. Obecnie firma zatrudnia ponad 60 pracowników.

Pomimo dużych wahań koniunkturalnych polskiej gospodarki nasza firma przez ostatnie lata wykazywała średni roczny 25% wzrost obrotów.

Pragniemy aby nasze produkty były synonimem wysokiej jakości polskich produktów. Zauważamy tendencję, w której polskie produkty zaczynają być bardzo dobrze postrzegane na wymagających rynkach zachodnich. Potwierdzeniem tego jest duże powodzenie naszych koncentratów w konkurencji z produktami największych zachodnich koncernów.


Leave a Reply