Kolor i harmonia

Kolory harmonijne

Wewnętrzna równowaga motywów, która emanuje spokojem i pogodą opiera się głównie na świadomym doborze harmonijnych kolorów poszczególnych elementów. Podobne odcienie, zbliżone do siebie spektralnie lub skoordynowane mieszaniny mogą scalić martwą naturę. Żaden z kolorów nie dominuje, żaden z obiektów nie przyciąga całej uwagi. Zdjęcie powinno wywierać określony efekt jako całość i oddziaływać na obserwatora odpowiednim rozkładem kształtów i powierzchni. Stosunkowo duże kolorowe powierzchnie i najwyżej kilka barw wystarczy do kolorowej fotografii tego typu.

Kolory harmonijne w kole kolorów


Leave a Reply