Nasycenie i jasność koloru

Jasność i nasycenie są odrębnymi parametrami zdjęcia (dość często mylonymi). W odróżnieniu od nasycenia, jasność jest intensywnością wartości tonalnych dla fotografii czarno-białej. Dodając biały lub czarny kolor różnicujemy odcienie na fotografii. Jeśli ilość czarni jest bardzo duża, kolory stają się „mroczne”.

Jasność

Niedoświetlone slajdy wyraźnie pokazują to zjawisko. Z drugiej strony, fotografie prześwietlone cechują się rozmytymi barwami, tzn. ilość składowej białej jest znacznie wyższa niż zazwyczaj.

Jednym z kryteriów czystości i intensywności barwy jest jej nasycenie. Dla zobrazowania nasycenia można odwołać się do przykładu rozcieńczanych farb wodnych. Kolor nierozcieńczonej farby odpowiada wysokiemu nasyceniu. Po dodaniu wody barwa staje się stonowana, jej nasycenie jest niskie.

Nasycenie


Leave a Reply